Privacybeleid

PRIVACY EN COOKIE POLICY Pixeligns
Dit privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van klanten in ons winkeltje en op de webshop. Via deze verklaring willen we een woordje uitleg geven over welke gegevens we van jou verzamelen en voor welke doeleinden. Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij info@pixeligns.be.

PRIVACY POLICY
1. Verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens
Pixeligns
Wevelgemstraat 91
8930 Lauwe
België
ondernemingsnummer: BE0817043272

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het zijn dus in principe alle soorten gegevens die gelinkt kan worden aan een identiteit. Zo zijn natuurlijk jouw naam, adres en e-mailadres,… persoonsgegevens, maar onder andere ook je IP-adres of je gebruikersnaam op sociale media vallen hieronder.

3. Welke gegevens verzamelt en verwerkt Pixeligns en voor welke doeleinden?
Zoals zeer veel andere websites en winkels, verzamelt ook Pixeligns enkele gegevens. Dit doen we om een optimale klantenbeleving te kunnen aanbieden. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en de naleving van de overeenkomst met de klant inzake de aankoop van producten op de website, voor algemene servicedoeleinden op lange termijn, leveringen en facturen, voor een persoonlijke klantendienst, voor direct marketing en het contacteren via sociale media.

Hieronder proberen we open kaart te spelen omtrent welke gegevens we bijhouden en voor welke doeleinden. Bij Pixeligns houden we enkel gegevens bij waarvan we denken dat ze nuttig kunnen zijn voor zowel ons als jullie. Indien je toch uitdrukkelijk wenst dat we geen gegevens meer bijhouden, kan dit altijd gemeld worden door contact op de nemen met info@pixeligns.be. Dan zullen we jouw gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

3.1. Gegevens voor het verwerken en leveren van je online bestelling
Wanneer je iets aankoopt op onze webshop, hebben we enkele gegevens van je nodig om deze bestelling optimaal te kunnen verwerken. Met je gegevens kunnen we je op de hoogte houden over je bestelling en kan je bestelling juist geleverd worden. Ook voor de dienst na verkoop hebben we deze gegevens nodig. Voor het verwerken en leveren van de online bestelling hebben we volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres van de koper, verzendadres en betalingsgegevens.

3.2. Accountgegevens
Om een account aan te maken, hebben we jouw naam, e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord nodig. Binnen je account kan je zelf kiezen om volgende gegevens verder aan te vullen: factuur- en leveringsadres, telefoon- en faxnummer. Indien je zelfstandig bent, kan ook nog de naam van je bedrijf en het BTW-nummer opgegeven worden. Wanneer er een of meerdere bestellingen geplaatst werden op de webshop, worden ook deze bestellingen bijgehouden in jouw persoonlijk account. Dit maakt het voor ons makkelijk om te weten wat jouw voorkeuren zijn. Ook voor jou kan het makkelijk zijn om in je account te kunnen terugkijken wanneer je een bepaald product hebt aangekocht. Bijvoorbeeld om snel te weten of je nog beroep kan doen op de garantie e.d.

Als je wil dat bepaalde gegevens verwijderd worden, kan altijd contact opgenomen worden via info@pixeligns.be.

3.3. Gegevens op sociale media
Van mensen die ons volgen op sociale media, kunnen de gegevens gebruikt worden die nodig zijn om personen te contacteren. Door ons te volgen op sociale media, gaan we er dus ook van uit dat we hiervoor toestemming krijgen.

3.4. Gegevens over contact met Pixeligns
Wanneer je contact opgenomen hebt met Pixeligns, worden de gesprekken soms bijgehouden. Dit gebeurt enkel wanneer het contact elektronisch of schriftelijk verloopt (via mail, op sociale media, brief). Telefoongesprekken worden niet bijgehouden. Deze gegevens worden bijgehouden zo lang wij het nodig achten, of tot wanneer ze automatisch verwijderd worden door bijvoorbeeld het sociale mediakanaal zelf.

4. Wie krijgt er binnen Pixeligns toegang tot uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de zaakvoorder die bevoegd is voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

5. Overdracht aan derden
Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij ze in opdracht van Pixeligns werken. Deze partijen krijgen dan ook enkel toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren.

Zo worden bepaalde persoonlijke gegevens doorgegeven aan onze distributiepartners. Anders kan jouw pakketje niet aan het juiste adres geleverd worden.

Persoonlijke gegevens kunnen ook verleend worden aan partijen die helpen met:

– de ondersteuning van de webshop
– het leveren van financiële diensten

Indien het nodig geacht wordt, kunnen we jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan overheidsdiensten.

6. Jouw rechten inzake jouw gegevens
Aangezien het gaat om jouw persoonsgegevens, heb je heel wat rechten inzake de verwerking ervan. Deze rechten sommen we hieronder even voor je op. Met vragen kan je altijd terecht bij info@pixeligns.be.

6.1. Recht op informatie
Je hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy policy hebben we daarom uitgelegd welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

6.2. Recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens
Als klant heb je het recht om ten allen tijde inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die van jou bijgehouden worden. We verwerken je aanvraag zo spoedig mogelijk.

6.3. Recht op correctie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

6.4. Recht om bezwaar te maken
Als gebruiker van onze website heb je op ieder moment het recht om door omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens die we van jou bijhouden.

6.5. Recht op gegevensoverdracht
Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat je deze gegevens kan bewaren in eigen database of in een database van een andere partij.

6.6. Recht op beperking
Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat je ons de toestemming geeft om jouw gegevens te bewaren, maar niet om ze te gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als denkt dat hier sprake van is, kan je contact opnemen met ons via de klantenservice.

6.7. Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die we van jou hebben, te verwijderen. Wanneer je een verzoek hebt ingediend om jouw account te verwijderen, zullen we alle gegevens verwijderen die tot jou verwijsbaar zijn, behalve de gegevens die we op basis van de wet mogen of moeten bewaren. We kunnen deze gegevens alsnog bewaren als we daar gegronde reden toe hebben. Bijvoorbeeld wanneer een openstaande factuur niet betaald werd.