Retouren en Service

Recht van verzaking en ruiling

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van dienstenovereenkomst.

Er is geen verzakingsrecht op gepersonaliseerde drukwerken die reeds gedrukt zijn. Vóór de drukwerken kan u van de opdracht afzien. Hiervoor worden enkel de gepresenteerde werkuren ik rekening gebracht indien deze reeds van toepassing zijn. Er is eveneens geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending gevoegd te worden. De retourzending dient te gebeuren per post of via aflevering in onze winkel.

Pixeligns is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig wetboek economisch recht boek 6 kan de consument koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn/haar eigendom binnen de 14 dagen af te halen. Op verzoek en kosten van de koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden bij Pixeligns binnen een termijn van 14 kalenderdagen, mits voorlegging van het originele factuur.

Pixeligns probeert ten allen tijde een goede service te geven aan zijn klanten. Bij vragen kan u contact met ons opnemen via info@pixeligns.be